13 تير 1394 10:26:20
پروانه‌هاي FCP تا دو ماه آينده صادر مي شود

معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري درباره آخرين وضعيت صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) گفت : تا پايان مهلت قانوني تقاضاي پروانه  (FCP),۲۶ متقاضي مدارك لازم را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي ارائه كرده اند و اين سازمان نيز بلافاصله با تشكيل كميته هاي تخصصي بررسي تقاضاها را آغاز كرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، صادق عباسي شاهكوه با اشاره به اينكه براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مهلت قانوني تقاضاي پروانه FCP تا ۲۴ خرداد ماه بود، افزود: اين تقاضاها در سه بخش شرايط ورودي از نظر ظرفيت (پورت و پهناي باند)، سهامداري‌هاي مشترك بين متقاضيان و همچنين بين متقاضيان و ساير دارندگان پروانه و صلاحيت‌هاي عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اقدامات لازم براي تكميل مراحل صدور پروانه به متقاضياني كه همه شرايط را دارا باشند، اعلام مي‌شود.

وي تصريح كرد: تلاش رگولاتوري بر اين است كه تمامي فرايند بررسي تقاضاها و صدور پروانه حداكثر ظرف دو ماه نهائي شود. البته بيش از زمان، بررسي دقيق و عادلانه همه تقاضاها مهم است.

عباسي شاهكوه درمورد تعداد تقاضاها گفت: رگولاتوري براساس مصوبه كميسيون عمل مي‌كند كه اين مصوبه با در نظر گرفتن شرايط ورودي تا حدودي تعداد را محدود كرده است و اين موضوع با اعمال سياستهاي تشويقي، تا حدي به شرايط بازار واگذار شده است و از آنجائي كه همه متقاضيان مجموعه‌اي از دارندگان پروانه PAP، ISDP و PSTN موجود هستند، با شناخت از بازار و بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي موجود، وارد اين فضا شده‌اند.

معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري درباره نظارت بر پروانه‌هاي FCP عنوان كرد: با توجه به كاهش بار نظارتي در اثر كاهش تعداد پروانه‌هاي ISP و ISDP، امكان نظارت بر پروانه‌هاي ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطي ثابت (servco) بيشتر خواهد شد.

 وي درباره متقاضياني كه در فرايند بررسي موفق به دريافت پروانه FCP نشوند گفت: اين شركتها مي‌توانند متقاضي دريافت پروانه servco باشند كه از نظر سرويسهاي قابل ارائه تفاوتي با FCP ها ندارند. ضمن اينكه براي ورود ISP و ISDP ها به پروانه servco، از نظر حق امتياز و حق شبكه‌هاي موجود امتيازهاي قابل توجهي در نظر گرفته شده است.

عباسي شاهكوه درباره نحوه ادامه فعاليت شركتهاي ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت (PSTN) در شرايط فعلي گفت: براساس تمديد قبلي پروانه اين شركتها تا ۲۴ خرداد ماه مجوز فعاليت داشت كه مجدداً پروانه آنها تا پانزدهم شهريور تمديد شده است.

 

 

Powered by Tetis PORTAL