16 دي 1394 15:42:13
اطلاعيه
قابل توجه كليه دارندگان دفاتر پيشخوان دولت

از كليه دارندگان پروانه دفاتر پيشخوان دولت در استانهاي آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل

درخواست مي گردد تا نسبت به تكميل اطلاعات دفتر خود در سامانه اين سازمان  (old.cra.ir)  قسمت خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوان وICT روستايي اقدام نمايند بديهي است درصورت عدم ثبت اطلاعات از تمديد اعتبار پروانه خودداري به عمل خواهد آمد.

 

راهنماي استفاده از سامانه ثبت اطلاعات و مشخصات دارندگان دفاتر پيشخوان خدمات دولت

 

 

Powered by Tetis PORTAL