20 آذر 1393 11:56:41
برگزاري آزمون عملي مورس
ازكليه پذيرفته شدگان آزمون كتبي پروانه راديو آماتوري دعوت مي شود ،جهت شركت در آزمون عملي مورس تاريخ 26/09/93 از ساعت 14 الي 15 در ساختمان مركزي منطقه آذر (تبريز) حضور به هم رسانند.
 

 

Powered by Tetis PORTAL