14 دي 1394 11:47:15
بررسي پوشش تلفن همراه در منطقه آذر
با حضور سرپرست اداره كل منطقه آذر و نمايندگان شركت ارتباطات سيارايران وضعيت پوشش تلفن همراه در منطقه بررسي گرديد 

با حضور فاضلي  سرپرست اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي منطقه آذر و نماينده شركت ارتباطات سيار ايران  ،  آذربايجان شرقي ، آذربايجان  غربي و اردبيل وضعيت پوشش تلفن همراه  منطقه  در محل اداره كل منطقه آذر بررسي گرديد .

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL