6 خرداد 1395 11:47:3
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: شبكه ملي اطلاعات هيچ محدوديتي براي كاربران بوجود نمي آورد و تلاش دارد اقتصاد بخش ICT را شكوفا كند و اميدواريم توليد محتواي فاخر در كشور افزايش يابد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي محمود واعظي كه در ششمين جشنواره ملي فاوا و افتتاح فاز نخست دولت الكترونيك سخن مي گفت، با اشاره به مطلب فوق افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما اين بود كه با سرمايه گذاري و تهيه زيرساخت ها مي توان به اين مهم دست يافت، اما بخش اعظم كار به درخواست اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي منتهي شده است كه در اينجا نقش سازمان مديريت پررنگ تر است و مي تواند از ابراز خود جهت پيشبرد اين هدف كمك كند.
وي در عين حال افتتاح اين مرحله از شبكه ملي اطلاعات را گام نخست برشمرد واظهار كرد: دولت الكترونيك يعني هر كس در هر زمان و مكان بتواند به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي يابد و نياز خود را در زمان كوتاه رفع كند و تلاش داريم تسهيل گر مراجعات مردم باشيم.
واعظي تاكيد كرد: اين يك شروع است و با اشتراك اطلاعات دستگاه هاي مختلف گام هاي ديگر رو به جلو برداشته مي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص برگزاري جشنواره فاوا گفت: هدف ما از اين جشنواره اين است كه بتوانيم در حوزه ICT، بخش خصوصي، مراكز پژوهشي و دانشگاهي را فعال و به هم مرتبط كنيم تا اقتصاد اين بخش شكوفا شود.
وي با بيان اين كه اگر بخواهيم در مسابقات جدي اين حوزه در دنيا موفق باشيم بايد خود را در اندازه هاي جهاني تعريف كنيم، تصريح كرد: هدفگذاري ما در اين جشنواره و داوريها، در نظر گرفتن جنبه علمي، فني و اقتصادي شركت كنندگان به ويژه رعايت استانداردها و شاخص‌هاي لازم بود تا به اين ترتيب شاهد رشد بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات باشيم.
واعظي با اشاره به اينكه بخشي از اقتصاد مقاومتي، جذب سرمايه جهت توليد بومي است، گفت: بايد دانشگاهها و مراكز پژوهشي به زنجيره ايده تا توليد توجه جدي كنند و با جذب سرمايه در اين بخش شاهد شكل گيري توليد بومي باشيم.
وي با تاكيد بر تقويت شركت هاي دانش بنيان از نظر فني، مالي و فرهنگي ادامه داد: از نظر مقرارت هم بايد شرايط رشد آنها را فراهم كنيم.
 

 

Powered by Tetis PORTAL