24 آذر 1393 8:3:34
همايش ملي نقش ارتباطات و فنآوري اطلاعات در مديريت بحران
همايش نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در مديريت بحران با رويكرد انتقال تجربيات زلزله آذربايجان شرقي در حوزه ارتباطات برگزار مي شود.

 همايش "نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در مديريت بحران " با همت اداره كل  ICT  استان  آذربايجان  شرقي به منظورآمادگي براي مديريت در زمان زلزله در  اين حوزه تاريخ 93/09/26  از ساعت 30/8 در دانشكده برق دانشگاه تبريز برگزار مي شود

در اين همايش مصوبات و تصميمات ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان آذربايجان شرقي در كارگروه مخابرات و ارتباطات در زلزله آذربايجان شرقي  مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

Powered by Tetis PORTAL