آدرس اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه آذر:

  

نشاني :

تبريز - بلوار ائل گلي - 24 متري فردوس - روبروي مدرسه 13 آبان پلاك 124

           كد پستي :    5167933689

           پست الكترونيكي:  tabriz@cra.ir                  

 

شماره هاي تماس     51003600 -041

شماره دورنگار     

041-33866838

51003626 

 

شماره هاي داخلي :

 دبيرخانه
51003605
اداره گمرك
51003606
حراست
51003603
اداره توسعه منابع
51003607
نظارت بر شبكه هاي راديويي
51003610
نظارت بر سرويس هاي فن آوري اطلاعات
51003615
نظارت بر سرويس هاي ارتباطي
51003606
فن آوري اطلاعات   _ IT
51003636
 نگهباني       51003618
 حوزه مديريت                  
51003601

 

كارشناسان پست و پيشخوان: 

51003625  041
 51003628  041
 51003632  041
 

 

Powered by Tetis PORTAL